پاکرخ
پاکرخ

شرکت پاک رخ در انتخاب فرمولاسیون محصولات بهداشتی و آرایشی به کیفیت فرآوردههای تولیدی توجه خاص دارد. خوشبختانه ظرف دهه گذشته با شناخت کاملی از سلیقه مصرف کنندگان توانستهایم اعتماد و علاقه مشتریان محترم خود را جلب نمائیم. گروه تحقیقاتی این شرکت چون گذشته همواره تلاش میکند که با احترام و جلب نظرات و سلیقههای مشتریان عزیز در ارتقاء کیفیت و بسته بندی فرآوردههای بهداشتی و آرایشی همواره پیشتاز باشد.

پاکرخ Projects By Media نمونه کارهای برندپاکرخ به تفکیک رسانه
پاکرخ Projects By Media نمونه کارهای برندپاکرخ به تفکیک رسانه